СУ "Св. Климент Охридски"

1504 София, бул. "Цар Освободител" 15
телефон: (02) 9308
факс: (02) 9460 255
телекс: 23 296

Университетът е първото българско висше училище

Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната българска културна и просветна традиция.

Открийте за себе си най-големия и модерен учебен научноизследователски център в България с 92 специалности в областта на хуманитарните и природо-математическите науки.

http://www.uni-sofia.bg/