Русенски университет "Ангел Кънчев" - прием

Русенски университет "Ангел Кънчев" е автономно държавно висше училище. Той е преобразуван с решение на Народното събрание от 21 юли 1995 г. Русенският университет (РУ) е приемник на висшето техническо училище, създадено в Русе на 12.11.1945 г. С постановления N 15 и 16 от 27 януари 1997 г. на Министерския съвет в структурата на РУ са включени филиал в Силистра, състоящ се от Педагогически факултет и Технически колеж и Технологичен колеж в Разград.

Благодарение на дългогодишните си традиции и подкрепата на Европейския съюз чрез програмата TEMPUS съществуващите технически специалности са обновени и разширени. Въведени са и широк спектър нови технически, хуманитарни, управленски и икономически специалности.

В модерни учебни зали и изследователски лаборатории се обучават над 7000 студенти. Обучението се провежда от 765 висококвалифицирани преподаватели, от които 24 професори, 134 доценти и 221 доктори и доктори на науката. На всички желаещи студенти е осигурено общежитие и прекрасна база за спорт и почивка.

Русенският университет е сред избраните от Европейската TEMPUS комисия 18 университета от 11 централноевропейски страни, постигнали най-добри резултати в преустройството на висшето образование. Националното и международното призвание е потвърждение, че той се изгражда и развива като съвременен университет с европейско ниво на обучение. През 1999 г. Русенски Университет "Ангел Кънчев" е акредитиран от НАОА с много висока оценка.

http://www.ru.acad.bg/