Нов Български Университет

Нов български университет е учреден на 18 септември 1991 г. с решение на Великото народно събрание. На 5 юли 2001 г. НБУ получава институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния 5-годишен период, а през декември 2006 г. получава институционална акредитация за максимален период. През 2004 г. НБУ е акредитиран от The Open University във Великобритания.

Университетът пръв в България въвежда кредитната система, обучението по образователните степени специалист, бакалавър и магистър, дистанционното и продължаващото обучение.

Личности със световна известност са почетни доктори и почетни професори на НБУ, сред които - Ричард Рорти, Вера Мутафчиева, Юлия Кръстева, Жан-Пиер Вернан, Милчо Левиев, Робърт Йънг, Райна Кабаиванска, лорд Ралф Дарендорф, Тери Игълтън и др.

Годишно в НБУ се обучават около 12 000 студенти и курсисти. До 2006 г. завършилите бакалаври, магистри и докторанти са 9 940.

Мисия

Мисията на Нов български университет е:

  • да бъде ориентирана към своите студенти автономна академична институция за изграждане на предприемчиви личности, отговорни за собственото си развитие.
  • да бъде среда за развитие на социално загрижени личности, подготвени за живот в условията на демокрация, гражданско общество, пазарни отношения, европейско и световно интегриране.
  • да бъде либерална академична институция, основана на връзката между образование, изследване и предприемчивост.
  • да осигурява интердисциплинно общо и тясно специализирано образование, основано на изследвания и на връзка с практиката.

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ФИЛОСОФИЯ

Образователната философия на НБУ е основана на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие.
АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ
 
НБУ определя своя академичен профил в областта на:

  • науките за човека и обществото
  • природните науки и новите технологии
  • изкуствата


Повече за НБУ може да научите от "Нов университет за един нов свят. Образи и свидетелства", албум-алманах, посветен на 15-годишния юбилей на университета.

http://www.nbu.bg/