Университети

СОФИЯ

 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Технически университет
 • Университет за национално и световно стопанство
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия
 • Нов български университет
 • Медицински университет
 • Химикотехнологичен и металургичен университет
 • Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
 • Лесотехнически университет
 • Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"
 • Национална художествена академия
 • Държавна музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
 • Национална спортна академия
 • Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
 • Висше строително училище "Любен Каравелов"
 • Военна академия "Г. С. Раковски"
 • Академия на МВР
 • Колеж по телекомуникации и пощи
 • Колеж по библиотекознание и информационни технологии

ПЛОВДИВ

 • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 • Аграрен университет
 • Висш институт по хранителна и вкусова промишленост
 • Академия за музикално и танцово изкуство

ВАРНА

 • Технически университет
 • Икономически университет
 • Варненски свободен университет
 • Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"

БУРГАС

 • Бургаски свободен университет
 • Университет "Проф. Асен Златаров"

СТАРА ЗАГОРА

 • Тракийски университет

РУСЕ

 • Русенски университет "Ангел Кънчев"

ПЛЕВЕН

 • Висш медицински институт

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 • Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
 • Национален военен университет "Васил Левски"

ГАБРОВО

 • Технически университет

БЛАГОЕВГРАД

 • Американски университет в България
 • Югозападен университет "Неофит Рилски"

ШУМЕН

 • Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

СВИЩОВ

 • Стопанска академия "Д. А. Ценов"