Варненски свободен университет

1991
Създаден като независима, демократична образователна институция

1995
Получава статут на висше училище с решение на 37то Народно събрание от 21.07.1995 г. (ДВ, бр. 68)

2001
Сертификат за съответствие на университетската система за управление на качеството с международния стандарт ISO 9001:1994 със сертифициращите знаци на ANSI-RAB (USA), RVA (Netherlands) и UKAS (UK).

2004
Сертификат за съответствие на университетската система за управление на качеството с международния стандарт ISO 9001:2000 със сертифициращите знаци на ANSI-RAB (USA), RVA (Netherlands) и UKAS (UK).

2006
Повторна институционална акредитация с максимална оценка - "много добър" за 6 години - максималният срок за акредитация, регламентиран от Закона за висшето образование.

2007
Сертификат за съответствие на университетската система за управление на качеството с международния стандарт ISO 9001:2000 със сертифициращите знаци на ANAB и UKAS.

 

http://www.vfu.bg/