Американски университет в България

Американският университет в България (съкратено АУБ) е частно висше училище, разположено в Благоевград. Основан е през 1991 и към 2006 има около 1000 студенти от 27 страни. Обучението в университета се води изцяло на английски език.

Програми на обучение

Университетът предлага 9 специалности за бакалавърска степен, които се преподават по американска система:

  • Бизнес администрация
  • Информатика
  • Икономика
  • Европеистика
  • История
  • Журналистика и масови комуникации
  • Математика
  • Политология и международни отношения
  • Югоизточно-европеистика


В допълнение към бакалавърските програми между 2003 и 2005 университетът предлага и обучение за магистърска в специално построеният за целта център в Студентски град, София.

http://www.aubg.bg/