Медицински Университет София

История

Медицинският университет в София възниква като Медицински факултет към Софийския университет.

През 1950 година той се отделя от СУ и става самостоятелно учреждение. С Указ №246 на Президиума на Народното събрание е създадена Медицинска академия. За неин ръководител е назначен проф. Марко Марков. През 1950 година се създава и Институт за усъвършенстване и специализация на лекарите, сега Многопрофилна болница "Царица Йоанна". През 1954 г. Медицинската академия се преобразува във Висш медицински институт.

В началото на 1970-те години се извършва една от най-големите реорганизации във висшите училища по медицина: през април 1972 г. с указ на Държавния съвет се възстановява Медицинската академия. През 1990 г. с указ на Министерския съвет Медицинската академия като мегаструктура се закрива. Влизащите в състава и? висши медицински институти стават самостоятелни висши училища.

В столичния Висш медицински институт е възстановена факултетната структура - Медицински, Стоматологичен, Фармацевтичен факултет. С решение на 37-то народно събрание от 21 май 1995 г. Висшият медицински институт в София се преименува в Медицински университет.

Медицинският университет в София е комплексна структура, изградена от 4 факултета, 1 департамент, 3 колежа и 14 университетски болници. Както в повечето страни от Западна Европа и САЩ Медицинският факултет се състои от 2 основни структури - Предклинична база и Клинична база. В тях работят 1969 преподаватели и научни сътрудници

В университета се обучават близо 4 000 студенти, от които 800 чуждестранни, 121 докторанти, 2237 специализанти, 23 клинични ординатори. Медицинският университет е с най-добра традиция в грантовото финансиране на научните изследвания.

http://www.medun.acad.bg/